Nieuws

STOPTOBER: EEN TERUGBLIK - 18/11/2018

Ook afgelopen najaar was het weer zover: voor de vijfde maal vond de campagne 'Stoptober, 28 dagen niet roken!' plaats. Met als doel om rokers te stimuleren om 28 dagen te stoppen met roken. Het zorgveld is hierin een onmisbare schakel.

Hoewel de effectiviteit van de campagne in termen van het aantal (blijvende) stoppers pas op een later moment wordt vastgesteld, zijn de eerste nabeschouwingen heel positief. Campagnemanager Debbie Prijs blikt dan ook tevreden terug op de afgelopen periode. Heet van de naald hierbij de eerste cijfers:

Bereik wederom hoger dan voorgaand jaar

Tijdens de campagne in 2018 is de Stoptober-app in totaal zo’n 51.600 maal gedownload. In 2017 bedroeg dit aantal ca. 50.500. De app bevat
o.a. een dagboek, motiverende berichten en een ‘noodhulp’-lijn. De website van Stoptober is door ca. 635.000 bezoekers bekeken. Daar komen nog 10.000 bezoekers bij via de speciale bedrijven-website van Stoptober. Onderlinge steun, bijvoorbeeld via collega’s, is immers een belangrijke factor voor succesvol stoppen. Op Stoptober-TV hebben 35.000 bezoekers 1.000 uur aan video bekeken. Tot slot is de Facebook-community doorgegroeid naar 36.263 fans, en is er een bereik van 5,5 miljoen bezoeken gehaald.

Smoezencampagne

Nieuw dit jaar was de zogenaamde smoezencampagne. Deze opwarmer naar Stoptober houdt mensen via filmpjes veelvoorkomende smoezen voor om niet te hoeven stoppen met roken. Waarbij de smoezen uiteraard op een toegankelijke manier worden gekraakt. Deze filmpjes zijn maar liefst door een half miljoen mensen bekeken en hebben bijzonder goed gewerkt. Volgend jaar wordt de smoezencampagne dan ook uitgebreid.

Op naar 2019!

Om van Stoptober 2019 wederom een succes te maken, is een goede voorbereiding het halve werk. Zo bleek tijdens de Stoptober-nascholingsavond van het Kwaliteitsregister op 25 september dat zorgprofessionals enthousiast zijn over Stoptober, maar tijdig toegerust willen worden om patiënten optimaal te kunnen bedienen. Hier wordt gehoor aan gegeven.

Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor de campagne van 2019 dan ook begonnen. Hou deze nieuwsbrief daarom goed in de gaten!

ZORGSTANDAARD TABAKSVERSLAVING 2018

Eind 2018 / begin 2019 zal de nieuwe Zorgstandaard Tabaksverslaving gepubliceerd worden. Deze zorgstandaard is een aanpassing en uitbreiding van de Zorgmodule Stoppen met Roken uit 2009. De Zorgstandaard Tabaksverslaving vervangt de Zorgmodule Stoppen met Roken uit 2009.

Het Partnership Stop met Roken heeft in het voorjaar van 2009 het initiatief genomen deze zorgmodule te ontwerpen en daartoe een breed samengestelde werkgroep ingesteld (de kerngroep). De huidige herziening is eveneens op initiatief van het Partnership Stop met Roken tot stand gekomen.

Deze nieuwe Zorgstandaard Tabaksverslaving sluit aan op de Richtlijn Behandeling Tabaksverslaving en Stoppen met Roken Ondersteuning (2016). Daarnaast sluit de Zorgstandaard aan op ontwikkelingen in het veld van de stoppen-met-rokenzorg. Een belangrijke reden om een Zorgstandaard te ontwikkelen is dat tabaksverslaving door zorgprofessionals beschouwd wordt als aandoening op zich, die veelal leidt tot andere aandoeningen, zoals longziekten en cardiovasculaire aandoeningen.

De Zorgstandaard Tabaksverslaving is ingericht in overeenstemming met het model van het Coördinatieplatform Zorgstandaarden. Zo past de Zorgstandaard in principe in de systematiek die door het ministerie van VWS is ontwikkeld ten aanzien van de programmatische aanpak van chronische ziekten. De Zorgstandaard vormt in die systematiek de grondslag voor de bijbehorende integrale bekostiging.

Op dinsdag 18 december organiseert het Trimbos-instituut een nascholingsavond over de nieuwe zorgstandaard. Zie het nieuwsbericht hieronder

NASCHOLING

Voor leden van het Kwaliteitsregister organiseert het Trimbos-instituut regelmatig nascholingen. De eerstkomende nascholing vindt plaats op: 

dinsdag 18 december

THEMA: De Zorgstandaard Tabaksverslaving 2018

Sprekers:

      Esther Croes (Trimbos-instituut) & Eline Meijer (LUMC Leiden):

Inhoudelijke toelichting op de Zorgstandaard Tabaksverslaving 2018

      Miriam de Kleijn (Pink-Fox):

Implementatie van de zorgstandaard: consequenties voor de dagelijkse zorg?

      Marieke van Aerde (Trimbos-instituut):

Ontwikkeling zorgpad Stoppen met Roken in de geboortezorg

      Naomi Lagerweij (MUMC Maastricht & Trimbos-instituut):

Stoppen met roken begeleiding bij de huisarts: wat gaat goed en wat kan beter?

Praktische informatie:

17.30u:        Inloop met broodjes

18-21u:        Inhoudelijk programma 

Locatie: Trimbos-instituut, Da Costakade 45, 3521 VS UTRECHT

Routebeschrijving: https://www.trimbos.nl/contact/route

Voor de nascholing wordt accreditatie van 3 punten aangevraagd bij het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. Registratie van deelname aan deze nascholing in het Kwaliteitsregister dient door de deelnemer zelf gedaan te worden. De bevestiging van uw deelname die per e-mail aan u verstuurd is geldt als bewijs van inschrijving. Tevens zal er een presentielijst zijn op de avond zelf, die door u geparafeerd moet worden. 

De nascholingen zijn gratis. 

Aanmelden bij Danielle Branderhorst (dbranderhorst@trimbos.nl).

INSTOPNU.NL WORDT VERNIEUWD

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de landelijke website ikstopnu.nl. Deze informeert mensen over stoppen met roken en gestopt blijven. Eind december gaat de vernieuwde website live.

De website is doorontwikkeld en met name gericht op mobiel gebruik. De bezoeker kan nu nog sneller en eenvoudiger bij relevante informatie komen. Daarnaast zijn er tests die de bezoeker helpen de juiste hulp te vinden. De ‘Hulp in de buurt kaart’ is aangepast aan de wensen van publiek en professionals.

In 2019 komen er contactmogelijkheden bij, waaronder een chat en WhatsApp.

NIEUWE STOPPEN MET ROKEN APPS

Stopstone

Jongeren ondersteunen bij het stoppen met roken. Hoe doe je dat? De vernieuwde Stopstone-app helpt jongeren met motivators, tools en tips door moeilijke momenten heen. Ook helpt de app jongeren gemotiveerd te blijven door besparingen en beloningen bij te houden en door de mogelijkheid om steun van anderen in te schakelen via hulplijnen.

Stopstone is ontwikkeld door het Trimbos-instituut.

Stopmaatje

Begin oktober lanceerde Tactus Verslavingszorg de app Stopmaatje. Het is een maatje dat helpt tijdens de stressvolle periode van het stoppen of minderen met roken. Op basis van persoonlijke informatie wordt de app afgestemd op de behoeftes van de gebruiker.

De app is op basis van wetenschappelijk onderzoek ontwikkeld. Stopmaatje is ook een van de eerste projecten die door Vitaal Twente is geadopteerd.

De gebruiker beantwoordt een aantal vragen en legt doelen vast in de app. Op basis van deze persoonlijke gegevens wordt de app zo optimaal mogelijk ingericht. Tijdens het stoppen of minderen met roken krijgt de gebruiker tips en er kan gechat worden met mensen die ook proberen te stoppen. Daarnaast is er een noodknop, die de gebruiker bij dringende situaties direct in contact brengt met hulpverlening of een bekende. Als er alleen even afleiding nodig is, dan kan er een spelletje worden gespeeld.

PREVENTIEAKKOORD

Op vrijdag 23 november is in Den Haag het Nationaal Preventieakkoord getekend. Hierin zijn gezamenlijke ambities, doelen en maatregelen vastgelegd rondom de thema’s roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Het Preventieakkoord is het resultaat van intensieve onderhandelingen tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bedrijven (o.a. alcohol- en voedingsproducenten) en maatschappelijke organisaties.Roken: ambitieuze doelstellingen

Vooral ten aanzien van roken zijn de ambities hoog. Zo is het doel dat er in 2040 door minder dan 5% van de volwassenen en 0% van de jongeren en zwangere vrouwen wordt gerookt. Het aantal volwassen rokers (>18 jaar) dient al in 2020 minder dan 20% te zijn. Het streven is dat in 2020 50% (t.o.v. 33% in 2016) van de rokers een serieuze stoppoging doet, en ten minste 20% (t.o.v. 8% in 2016) daarbij gebruik maakt van effectieve zorg. Onder effectieve zorg wordt verstaan: zorg die gebaseerd is op de richtlijn Behandeling Tabaksverslaving en Ondersteuning bij Stoppen met Roken.

Maatregelen

Om deze doelstellingen te behalen is een samenhangend pakket aan maatregelen opgesteld. Veel maatregelen richten zich op het rookvrij maken van plekken waar kinderen komen. Ook worden de accijnzen verhoogd, rookwaren uit het zicht gehaald, het aantal verkooppunten teruggebracht en rookwaren neutraal verpakt. Daarnaast wordt roken verder gedenormaliseerd door zorginstellingen en bedrijven rookvrij te maken. En het vangnet voor de roker wordt versterkt: er worden maatregelen genomen om hen te stimuleren om te stoppen en om hen daarbij goed te ondersteunen.

Vrijgesteld van eigen risico

Belangrijke wijzigingen zijn dat individuele zorgverzekeraars uiterlijk vanaf 2020 eerstelijns stoppen-met-rokenprogramma’s zullen vrijstellen van het eigen risico bij gecontracteerde zorgaanbieders. Dit wordt opgenomen in het polisaanbod. Het betreft zowel de gedragsmatige ondersteuning als de medicatie bij stoppen met roken. Medicatie wordt alleen vrijgesteld van het eigen risico indien deze wordt gecombineerd met gedragsmatige begeleiding en daarmee expliciet onderdeel is van een stoppen met roken programma. Ook baseren individuele zorgverzekeraars zich bij hun inkoopbeleid 2020 op de nieuwe Zorgstandaard Tabaksverslaving, en spannen zij zich in om voor alle rokers een passend en toegankelijk stoppen-met-rokenaanbod in te kopen. Voor alle zorgprofessionals die stoppen-met-roken ondersteuning geven gunstige ontwikkelingen!

 

HERREGISTREREN

Om in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken geregistreerd te blijven dient u zich periodiek te herregistreren. In periodes van 5 jaar toont u aan dat uw kennis en ervaring actueel is. Hiervoor houdt u gedurende 5 jaar begeleidingsuren en accreditatiepunten bij en administreert dit in uw registratiemap. Dit is uw persoonlijke administratie en bewijsvoering van uw bekwaamheid.

Om in het register opgenomen te blijven dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

      100 begeleidingsuren in 5 jaar behalen, verspreid over minimaal 3 jaar. Hier vindt u het formulier om uw begeleidingsuren bij te houden.

15 accreditatiepunten te behalen in 5 jaar, verspreid over minimaal 3 jaar, door geaccrediteerde nascholing of geaccrediteerde overige activiteiten voor herregistratie te volgen. NB: Een nascholing voor herregistratie kan niet dezelfde opleiding zijn op basis waarvan u bent geregistreerd (ingeschreven) in het Kwaliteitsregister.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw periodieke herregistratie. Het Kwaliteitsregister verstuurt geen reminders om u op uw herregistratie en eventuele nog te behalen accreditatiepunten te attenderen.


Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning

Op donderdag 1 december 2016 is in de Domus Medica te Utrecht de vernieuwde richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning gelanceerd.

U kunt de autorisatieversie van de richtlijn en een overzicht van aanbevelingen downloaden via: http://www.partnershipstopmetroken.nl/richtlijn-2/

Momenteel wordt een addendum gemaakt specifiek over de behandeling van zwangeren. De definitieve richtlijn zal na de zomer samen met dit addendum worden gepubliceerd.


Presentaties Nascholingsavond: e-sigaret: hype, hobby, hazard en/of hulpmiddel?

Op 28 januari en 31 maart organiseerden het Trimbos Instituut en het Kwaliteitsregister een nascholingsavond voor leden van het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken over de e-sigaret.

Hier werden de volgende presentaties gegeven:

  • Esther Croes:    Hype? De omvang van het gebruik in binnen- en buitenland
  • Muriël Schipper & James Young:    Hobby? De ins & outs van verschillende modellen
  • Wouter Visser:    Hazard? Risico-analyse van het RIVM
  • Trudi Tromp-Beelen:    Hulpmiddel? De (on)mogelijkheden van de e-sigaret als hulpmiddel bij het stoppen met roken

Deze presentaties zijn te downloaden op de website van het Trimbos-instituut.


STER studie

In de STER studie kunt u, via een online programma, adviezen krijgen die aansluiten bij uw persoonlijke situatie (advies op maat). Deze adviezen kunnen u ondersteunen om bewezen effectieve stoppen met roken richtlijnen, zoals de STIMEDIC, optimaal te gebruiken. U kunt als zorgprofessional in de huisartsenpraktijk gebruik maken van het programma waar en wanneer u dit het beste uitkomt. Het onderzoek is van start gegaan en u kunt nog meedoen. Kijk hier voor meer informatie.


Presentaties nascholingsbijeenkomst Nieuwste inzichten over tabaksontmoediging

Op 17 september 2015 organiseerde het Trimbos Instituut en het Kwaliteitsregister een bijeenkomst waar de hoogtepunten van het congres van de Society for Research on Nicotine and Tobacco (SRNT) werden samengevat.

Hier werden de volgende presentaties gegeven:

  • Paul van Spiegel: Ontwikkelingen in de stoppen-met-roken behandeling
  • Anouk de Gee: Technische innovaties
  • Marc Willemsen: Beleidsontwikkelingen in tabaksontmoediging

Deze presentaties zijn te downloaden op de website van het Trimbos-instituut: http://www.rokeninfo.nl/professionals/nascholingsavond-kwaliteitsregister-smr


Meldpunt Inkoopproblemen Kwaliteitsregister Stoppen met Roken

Het Kwaliteitsregister Stoppen met roken heeft een Meldpunt Inkoopproblemen geopend. Indien u problemen ondervindt bij de onderhandeling met zorgverzekeraars over uw stoppen-met-rokenaanbod kunt u deze daar melden. Wij kunnen niet bemiddelen in individuele situaties, maar uw melding helpt ons om structurele problemen te identificeren, waarover wij in contact moeten treden met zorgverzekeraars of andere partijen. Het meldpunt vindt u op de website van het Kwaliteitsregister.

Werkt u in de huisartsenzorg dan kunt u uw melding ook doen via het meldpunt Contractering van de LHV.


Inkoop van minimale huisartsenzorg door zorgverzekeraars

Het kwaliteitsregister stoppen-met-roken richt zich op intensieve stoppen-met-roken zorg. Desondanks bereikten ons de laatste tijd signalen dat zorgverzekeraars het register ook gebruiken bij de inkoop van stoppen-met-rokenprogramma’s met een niet-intensieve gedragsmatige component. Naar aanleiding daarvan hebben we een brief aan de verzekeraars gestuurd.


Mobiele patiëntenversie van de Zorgmodule Stoppen met Roken

Om de patiënt (roker) inzicht te geven in wat goede zorg is bij stoppen met roken is er een patiëntenversie van de Zorgmodule Stoppen met Roken ontwikkeld door het Partnership Stop met Roken. Deze kunt u hier downloaden.

Er is nu ook een mobiele versie van deze website beschikbaar met een directe link naar het overzicht van actueel stoppen-met-rokenaanbod van het Trimbos instituut.

© Partnership Stop met Roken