Nieuws

Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning

Op donderdag 1 december 2016 is in de Domus Medica te Utrecht de vernieuwde richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning gelanceerd.

U kunt de autorisatieversie van de richtlijn en een overzicht van aanbevelingen downloaden via: http://www.partnershipstopmetroken.nl/richtlijn-2/

Momenteel wordt een addendum gemaakt specifiek over de behandeling van zwangeren. De definitieve richtlijn zal na de zomer samen met dit addendum worden gepubliceerd.


Presentaties Nascholingsavond: e-sigaret: hype, hobby, hazard en/of hulpmiddel?

Op 28 januari en 31 maart organiseerden het Trimbos Instituut en het Kwaliteitsregister een nascholingsavond voor leden van het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken over de e-sigaret.

Hier werden de volgende presentaties gegeven:

  • Esther Croes:    Hype? De omvang van het gebruik in binnen- en buitenland
  • Muriël Schipper & James Young:    Hobby? De ins & outs van verschillende modellen
  • Wouter Visser:    Hazard? Risico-analyse van het RIVM
  • Trudi Tromp-Beelen:    Hulpmiddel? De (on)mogelijkheden van de e-sigaret als hulpmiddel bij het stoppen met roken

Deze presentaties zijn te downloaden op de website van het Trimbos-instituut.


STER studie

In de STER studie kunt u, via een online programma, adviezen krijgen die aansluiten bij uw persoonlijke situatie (advies op maat). Deze adviezen kunnen u ondersteunen om bewezen effectieve stoppen met roken richtlijnen, zoals de STIMEDIC, optimaal te gebruiken. U kunt als zorgprofessional in de huisartsenpraktijk gebruik maken van het programma waar en wanneer u dit het beste uitkomt. Het onderzoek is van start gegaan en u kunt nog meedoen. Kijk hier voor meer informatie.


Presentaties nascholingsbijeenkomst Nieuwste inzichten over tabaksontmoediging

Op 17 september 2015 organiseerden het Trimbos Instituut en het Kwaliteitsregister een bijeenkomst waar de hoogtepunten van het congres van de Society for Research on Nicotine and Tobacco (SRNT) werden samengevat.

Hier werden de volgende presentaties gegeven:

  • Paul van Spiegel: Ontwikkelingen in de stoppen-met-roken behandeling
  • Anouk de Gee: Technische innovaties
  • Marc Willemsen: Beleidsontwikkelingen in tabaksontmoediging

Deze presentaties zijn te downloaden op de website van het Trimbos-instituut: http://www.rokeninfo.nl/professionals/nascholingsavond-kwaliteitsregister-smr


Meldpunt Inkoopproblemen Kwaliteitsregister Stoppen met Roken

Het Kwaliteitsregister Stoppen met roken heeft een Meldpunt Inkoopproblemen geopend. Indien u problemen ondervindt bij de onderhandeling met zorgverzekeraars over uw stoppen-met-rokenaanbod kunt u deze daar melden. Wij kunnen niet bemiddelen in individuele situaties, maar uw melding helpt ons om structurele problemen te identificeren, waarover wij in contact moeten treden met zorgverzekeraars of andere partijen. Het meldpunt vindt u op de website van het Kwaliteitsregister.

Werkt u in de huisartsenzorg dan kunt u uw melding ook doen via het meldpunt Contractering van de LHV.


Inkoop van minimale huisartsenzorg door zorgverzekeraars

Het kwaliteitsregister stoppen-met-roken richt zich op intensieve stoppen-met-roken zorg. Desondanks bereikten ons de laatste tijd signalen dat zorgverzekeraars het register ook gebruiken bij de inkoop van stoppen-met-rokenprogramma’s met een niet-intensieve gedragsmatige component. Naar aanleiding daarvan hebben we een brief aan de verzekeraars gestuurd.


Mobiele patiëntenversie van de Zorgmodule Stoppen met Roken

Om de patiënt (roker) inzicht te geven in wat goede zorg is bij stoppen met roken is er een patiëntenversie van de Zorgmodule Stoppen met Roken ontwikkeld door het Partnership Stop met Roken. Deze kunt u hier downloaden.

Er is nu ook een mobiele versie van deze website beschikbaar met een directe link naar het overzicht van actueel stoppen-met-rokenaanbod van het Trimbos instituut.

© Partnership Stop met Roken