Registreren

Om geregistreerd te worden dient u de afgelopen vijf jaar* een geaccrediteerde opleiding te hebben gevolgd en een erkende interventie voor stoppen-met-rokenbegeleiding te hebben uitgevoerd.

Tot 31-12-2013 gold er een overgangsregeling. Dat betekende dat men tot die datum kon instromen op basis van relevante evidence-based praktijkervaring in een erkende interventie voor stoppen-met-rokenbegeleiding. Op voorwaarde dat voor 31‐12‐2014 alsnog een geaccrediteerde opleiding is gevolgd. Heeft u op 31-12-2014 geen geaccrediteerde opleiding gevolgd dan behoudt de kwaliteitscommissie zich het recht voor u uit het register te verwijderen.

Om u nu te registreren in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken vult u eerst het aanmeldformulier in. Nadat uw aanmelding is verwerkt krijgt u toegang tot het online kwaliteitsregister. U wordt eerst tijdelijk geregistreerd als kandidaat. Wanneer u de geaccrediteerde opleiding heeft ingevoerd in uw persoonlijke dossier in het register, wordt uw registratie omgezet in een definitieve registratie.

*Indien u kan aantonen dat u over voldoende kennis en ervaring beschikt op het gebied van stoppen met roken kan de kwaliteitscommissie besluiten de termijn van 5 jaar minder strikt te hanteren. Dit betekent dat de kwaliteitscommissie het goedkeurt dat u langer dan 5 jaar geleden een geaccrediteerde opleiding heeft gevolgd. In dit geval hoeft u niet alsnog een geaccrediteerde opleiding te volgen om definitief geregistreerd te worden in het kwaliteitsregister. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Dan verzoeken we u om het porfolioformulier in te vullen en te mailen naar info@kwaliteitsregisterstopmetroken.nl.

Op dit formulier vult u uw portfolio (cv) op het gebied van stoppen met roken in, met daarin een overzicht van de gevolgde opleidingen, nascholingen, werkervaring (hoeveel mensen heeft u begeleid?) en evt. onderwijs dat u zelf heeft gegeven.

- Waar mogelijk verzoeken we u bewijsstukken mee te sturen, zoals certificaten en referenties.

© Partnership Stop met Roken