Kwaliteitsregister Stoppen met Roken

Welkom bij het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken

Het kwaliteitsregister is een lijst waarop gekwalificeerde stoppen-met-roken begeleiders staan. Dit zijn professionals (zorgverleners) die speciaal zijn opgeleid en ervaring hebben om mensen intensief te begeleiden bij het stoppen met roken. Het kwaliteitsregister maakt duidelijk welke professionals intensieve stoppen-met-rokeninterventies aanbieden waarvan bewezen is dat het werkt. De eisen voor het kwaliteitsregister komen uit de ‘Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019'. Daarin staat beschreven welke hulp bij stoppen met roken werkt. Het Partnership Stop met Roken beheert het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken.

 

Per 15 juli 2020 is het Kwaliteitsregister Stoppen met roken ondergebracht bij KABIZ. KABIZ is te bereiken via de mail op info@kabiz.nl en telefonisch via 030-2322184. Zie voor de openingstijden de actuele informatie op de website www.kabiz.nl

dan kunt u meteen inloggen: inloggen

Het Kwaliteitsregister Stoppen met roken heeft een Meldpunt Inkoopproblemen geopend. Indien u problemen ondervindt bij de onderhandeling met zorgverzekeraars over uw stoppen-met-rokenaanbod kunt u deze hier melden.Meldpunt

Geeft u stoppen met-roken-begeleiding?

Dan is het mogelijk om te registreren in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken door u aan te melden via deze website. Om geregistreerd te worden dient u een voor registratie erkende opleiding te hebben gevolgd en een erkende interventie  voor stoppen-met-rokenbegeleiding hebben uitgevoerd.

 1. Aanmelden

  Om u te registreren in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken vult u het aanmeldformulier in. Nadat uw aanmelding is verwerkt krijgt u toegang tot het online kwaliteitsregister.

 2. Registreren

  Om geregistreerd te worden dient u de een voor registratie erkende opleiding te hebben gevolgd en een erkende interventie  voor stoppen-met-rokenbegeleiding hebben uitgevoerd.

 3. Herregistreren

  Om geregistreerd te blijven dient u zich periodiek te herregistreren. In periodes van vijf jaar toont u aan dat uw kennis en ervaring actueel is.

Voordelen kwaliteitsregister:

 • Effectieve Stoppen-met-Roken-interventies
 • Kwaliteitsborging Stoppen-met-Rokenzorg
 • Volgens de norm voor goede zorg
 • Instrument voor inkopen zorg
© Partnership Stop met Roken