Accreditatievoorwaarden

Het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken waarborgt de kwaliteit van stoppen-met-rokenbegeleiding. Het kwaliteitsregister stelt hiervoor eisen aan de registratie en herregistratie van zorgverleners waaronder het volgen van geaccrediteerde activiteiten. Daarnaast maakt het kwaliteitsregister inzichtelijk welke aanbieders bewezen effectieve stoppen-met-rokenprogramma's aanbieden. Hiervoor worden interventies erkend als effectieve interventies. Hieronder is het mogelijk om accreditatie aan te vragen voor: de in de overgangsregeling geldende opleidingen, nascholing en overige activiteiten benodigd in de herregistratie en interventies.

Accreditatievoorwaarden voor:

© Partnership Stop met Roken