Accreditatie interventies

Accreditatie aanvragen voor erkenning van een effectieve interventie is mogelijk als het om een bewezen effectieve interventie volgens een vast protocol en conform de Richtlijn Tabaksverslaving (herziening 2016) en de Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019 gaat.

Vraag hier erkenning voor een interventie aan.

Bekijk hier de erkende interventies.

© Partnership Stop met Roken