Opleidingen (voor registratie)

Accreditatie aanvragen voor een opleiding is mogelijk als het scholingsaanbod voldoet aan de kwaliteitcriteria voor opleidingen. Voor accreditatie is het van belang dat het om een opleiding gaat die is gericht op het toepassen van een bewezen effectieve stoppen-met-rokeninterventie waarin wordt gewerkt volgens een vast protocol en conform de Richtlijn Tabaksverslaving (herziening 2016) en de Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019.

Vraag hier opname in het register aan als goedgekeurde opleiding voor registratie.

Bekijk hier de opleidingen die goedgekeurd zijn voor registratie.

© Partnership Stop met Roken