Registeren als supervisor

Registeren als supervisor

Een zorgverlener kan zich in het kwaliteitsregister registreren als supervisor en maximaal 10 supervisanten (zorgverleners) aan zich koppelt.

Wat is een supervisor?

Een supervisor is iemand die zelf gespecialiseerd is in en goed gekwalificeerd is om stoppen-met-rokenbegeleiding te geven. Deze persoon voldoet aan de algemene criteria van het kwaliteitsregister en is daarnaast in staat om de bekwaamheid van de gekoppelde supervisanten te toetsen. Op deze wijze wordt de kwaliteit van de stoppen-met-rokenbegeleiding gewaarborgd. Voor de gekoppelde supervisanten geldt dat zij moeten voldoen aan de algemene criteria die gelden voor het kwaliteitsregister. De supervisor checkt dit en is ervoor verantwoordelijk dat dit ook daadwerkelijk het geval is.

Wie kan zich aanmelden als supervisor?

In principe kan iedere zorgverlener die daartoe bekwaam is en opereert in een omgeving die daartoe de mogelijkheden biedt supervisor worden. Het supervisorsysteem kan plaatsvinden in alle zorgsettings waarbinnen een structuur bestaat met betrekking tot stoppen-met-rokenbegeleiding en -behandeling. De criteria waaraan de supervisor moet voldoen kunt u hier vinden.

Wat is het voordeel ten opzichte van gewone registratie?

Wanneer u zich als supervisor registreert in het supervisorsysteem en supervisanten opgeeft hoeft u alleen als supervisor een jaarlijkse contributie (€ 60,-). te betalen. Aan de koppeling van de supervisanten zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden?

Om u te registreren als supervisor in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken vult u eerst het aanmeldformulier in. U kiest voor ‘aanmelden als supervisor' waarna u het aanmeldformulier invult en max. 10 supervisanten opgeeft. Bent u al opgenomen in het register? Neemt u dan eerst contact op met de helpdesk voordat u het aanmeldingsformulier invult.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Helpdesk van het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken.

© Partnership Stop met Roken