Goedgekeurde (geaccrediteerde) interventies

Er zijn verschillende soorten begeleiding bij stoppen met roken. Het Partnership Stop met Roken beoordeelt deze soorten begeleiding. Hier leest u welke begeleiding is goedgekeurd (geaccrediteerd).


Individuele interventies:

STIMEDIC Intensief

[geen omschrijving]

Telefonische Coaching

Telefonische Coaching bestaat uit (minimaal) zeven telefonische begeleidingsgesprekken met een coach, volgens een vast stappenplan. De telefonische coach heeft hiervoor een speciale opleiding gevolgd. De telefonische begeleiding duurt ongeveer 3 maanden. Via de telefoon krijgt u begeleiding bij het stoppen met roken. De gesprekken gaan over ontwenningsverschijnselen, motivatie, verleidelijke situaties en trek. En over het gebruik van farmacologische hulpmiddelen. Gebruik van niet bewezen effectieve hulpmethoden wordt in de begeleiding niet aanbevolen. Uw coach spreekt steeds van tevoren een tijd af voor de telefoongesprekken.

Persoonlijke begeleiding

Persoonlijke Begeleiding bestaat uit minimaal 4 face-to-facegesprekken met een zorgverlener over een langere periode. Hij of zij geeft begeleiding bij het stoppen en bij het volhouden, volgens een vast, bewezen effectief, stappenplan in lijn met de richtlijn Behandeling van tabaksverslaving, deZorgstandaard Tabaksverslaving 2019 of de NHG-standaard stoppen met roken. De gesprekken gaan over voor- en nadelen van roken en stoppen, moeilijke momenten, het prikken van een datum, het voorbereiden en het volhouden van het stoppen en het gebruik van farmacologische hulpmiddelen. Gebruik van niet bewezen effectieve hulpmethoden wordt in de begeleiding niet aanbevolen. Een deel van de begeleiding kan ook op afstand worden gegeven, zoals per telefoon of via de chat. De zorgverlener kan bijvoorbeeld een huisarts, praktijkondersteuner, apotheker, (long)verpleegkundige of gedragstherapeut zijn.

Stoppen met Roken - TIGRA Leeuwarden

[geen omschrijving]

Online stoppen met roken- Novadic-Kentron (website)

Onze online module is ontwikkeld voor volwassenen die willen stoppen met roken. U kunt thuis, op tijden dat het u
uitkomt de mocule volgen. U krijgt een vaste behandelaar, die u door het hele traject heen begeleidt. Deze module behandelt in 9 sessies meerdere onderwerpen die relevant zijn bij het stoppen met roken. In elke sessie krijgt u informatie, leest de oefeningen van voorbeeldclienten en gaat aan de slag met een of meerdere oefening(en). Aan het eind van de module heeft u het roken vervangen door plezierige activiteiten.

Rookvrij met E-health en M-health (www.ilifecoach.nl)

Rookvrij met e-health/m-health, een interventie op maat voor tabaksverslaving. Een volledig gepersonaliseerde internet- en mobiele telefoon interventie bestaande uit individuele en/of groepssessies. De interventie biedt 24/7 online en offline ondersteuning met behulp van een e-coach via het internet of de mobiele telefoon en bestaat uit individuele of groepssessies. De interventie duurt 3 maanden en omvat gepersonaliseerde, motiverende berichten en online gedragsondersteuning voor tabaksverslaving. Het biedt een interactief, gepersonaliseerd en gestructureerd stopplan onder deskundige begeleiding van een stopcoach waarbij aanvullend individuele(telefonisch/videobellen) of groepssessies online gereserveerd en geboekt kunnen worden. 

Rookvrij zwanger met E-health en M-health (www.ilifecoach.nl)

Rookvrij Zwanger, een interventie op maat voor tabaksverslaving. Een interventie op maat voor behandeling van tabaksverslaving bij zwangere vrouwen of vrouwen met een kinderwens. De interventie biedt 24/7 online en offline ondersteuning met behulp van een deskundige coach via het internet en de mobiele telefoon. De interventie duurt 3 maanden en omvat gepersonaliseerde, motiverende berichten en deskundige gedragsondersteuning. Het biedt een interactief, gepersonaliseerd en gestructureerd stopplan waarbij aanvullend individuele(telefonisch/videobellen) of groepssessies met andere zwangere vrouwen online gereserveerd en geboekt kunnen worden.Groepsgerichte interventies:

V-mis Training door Trimbos Instituut (website)

De V-MIS is een stoppen-met-rokeninterventie om zwangere vrouwen en hun partners te begeleiden bij het stoppen met roken. In de V-MIS training krijgen verloskundigen en gynaecologen meer informatie over de gevolgen van roken tijdens de zwangerschap, over verslaving en stoppen met roken. Ook leert u werken met het stappenplan van de V-MIS en worden gespreksvaardigheden geoefend door middel van rollenspellen.

Rook-Vrij Vitaal Leven door Stichting Vitaal op Weg

Stichting Vitaal op Weg (VoW) organiseert in de Achterhoek groepstrainingen om te stoppen met roken. De groepstraining is gebaseerd op de 'Pakje Kans training' en wordt verzorgd door en wordt verzorgd door een gecertificeerd begeleider. Specifiek kenmerk van deze groepstraining is de multidisciplinaire aanpak. Een diëtist en bewegingsagoog completeren het begeleidingsteam. Gedurende de groepstraining leert de deelnemer technieken hoe het stoppen met roken vol te houden, hoe om te gaan met moeilijke momenten en het herkennen van valkuilen. Indien noodzakelijk kunnen nicotine vervangende middelen of geneesmiddelen worden ingezet. De deelnemer wordt in voorkomende gevallen naar de huisarts verwezen. Het uitwisselen van ervaringen van de andere deelnemers werkt stimulerend en motiverend. Andere zaken die tijdens de training aan de orde komen zijn: omgaan met stress en emoties, loyaliteit van de omgeving, gewichtsbeheersing, beweging en ontspanning. Het onderwerp 'gewichtsbeheersing' en gezonde voeding wordt tijdens de groepstraining besproken door een diëtist. Bewegen en ontspanning, een vast onderdeel van elke bijeenkomst, wordt verzorgd door de bewegingsagoog.

De groepstraining bestaat uit 7 bijeenkomsten. De eerste 6 bijeenkomsten vinden plaats in een tijdsbestek van 3 maanden. De zevende bijeenkomst vindt 9 maanden na aanvang van de training plaats.

Voor meer informatie: www.stichtingvitaalopweg.nl 

Roos Blom/Body&Mind stoppen-met-rokeninterventie

Een langdurige en intensieve interventie met individuele gesprekken, groepsbijeenkomsten, telefonische contactmomenten. Is gericht op zelfcontrole en wordt gecombineerd met een beweegprogramma, voedingsadvies en ontspanning/stressmanagement. De trainer maakt gebruik van cognitieve gedragstherapeutische technieken en motivationele gesprekstechnieken.

Leefstijltraining in verslavingszorg

Roken is een verslaving. Daarom kunt u ook in de verslavingszorg terecht voor begeleiding. Zo is er een intensieve groepstraining. Deze training is voor mensen die meer dan één pakje sigaretten per dag roken. En die al vaker een stoppoging hebben gedaan. De intensieve groepstraining is ook bedoeld voor mensen met een ziekte waarbij stoppen dwingend geadviseerd is. Het gaat dan bijvoorbeeld om rokers met hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes.

Rookvrij! Ook jij? (website)

De groepstraining 'Rookvrij! Ook jij?' van SineFuma bestaat uit zeven groepsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten staan het samen stoppen in groepsverband en het gebruik van nicotinevervangers of medicijnen op recept centraal. 'Rookvrij! Ook jij?' wordt o.a. aangeboden via zorggroepen, huisartsen, ziekenhuizen en binnen bedrijven voor het eigen personeel.

Voel je Vrij! Stoppen met roken & leefstijltraining (website)

In 10 weken zijn er 7 bijeenkomsten, in de 12e week een evaluatie per email. Naast stoppen met roken wordt aandacht besteed aan leefstijl en gedragsverandering. Iedere deelnemer krijgt een ‘maatje' uit de groep, waardoor extra steun gegeven en gekregen kan worden.

Voel je Vrij! Stoppen met roken & leefstijltraining GGZ (website)

Voel je Vrij! Stoppen met roken & leefstijltraining GGZ Een groepstraining waar cliënten én GGZ medewerkers samen in een groep gaan stoppen met roken. Het is een intensief traject bestaande uit 10 trainingbijeenkomsten en 9 supportbijeenkomsten gedurende 19 weken. De psychiater wordt nauw betrokken bij de behandeling van de cliënten.

Stoppen-met-rokenprogramma voor bedrijven - Pulmo Consultancy Nederland

De begeleiding in dit programma bestaat  uit 3 delen.

(1) Een lezing voor alle werknemers binnen het bedrijf.
(2) Een individueel motiverend gesprek en intake.
(3) Begeleiding in groepsverband, bestaande uit 8 bijeenkomsten van 1,5 uur verdeeld over 1 jaar.

WeQuit stoppen met roken (website)

Kom gedurende drie maanden tien keer samen in een groepsvideogesprek op een tijd en plaats dat het jou uitkomt. Onder deskundige begeleiding van een psycholoog word je samen met vier andere stoppers begeleid in het proces.

Los is weg van Nicotine - groeptraining 7 sessies (website)

Samen met andere Weg van Nicotine in 7 bijeenkomsten van ongeveer 1 uur. Goed voorbereid stappen en ervoor zorgen dat je situatie optimaal is, zodat het leuk wordt om te stoppen.

Wil je meer lucht in je leven? Stop met roken! (website)

Een maatwerk coachings- en trainingsprogramma voor mensen die meer hulp nodig hebben om blijvend te stoppen met roken. Wij werken met leerdoelen. Naast psycho-educatie staat het veranderen van gedrag, ontwikkelen van vaardigheden om met lastige situaties om te gaan (coping) en leefstijl centraal. Het programma bestaat uit 7 contactmomenten en 3 extra bij lastige situaties in het begeleidingsjaar. De nadruk ligt op het psychische aspect, met een á la carte menu waarbij diverse onderwerpen aan bod komen, zoals stresspreventie, slapen, leefstijl en zelfcontrole maatregelen.

Rookvrij met E-health en M-health (www.ilifecoach.nl)

Rookvrij met e-health/m-health, een interventie op maat voor tabaksverslaving. Een volledig gepersonaliseerde internet- en mobiele telefoon interventie bestaande uit individuele en/of groepssessies. De interventie biedt 24/7 online en offline ondersteuning met behulp van een e-coach via het internet of de mobiele telefoon en bestaat uit individuele of groepssessies. De interventie duurt 3 maanden en omvat gepersonaliseerde, motiverende berichten en online gedragsondersteuning voor tabaksverslaving. Het biedt een interactief, gepersonaliseerd en gestructureerd stopplan onder deskundige begeleiding van een stopcoach waarbij aanvullend individuele(telefonisch/videobellen) of groepssessies online gereserveerd en geboekt kunnen worden. 

Rookvrij zwanger met E-health en M-health (www.ilifecoach.nl)

Rookvrij Zwanger, een interventie op maat voor tabaksverslaving. Een interventie op maat voor behandeling van tabaksverslaving bij zwangere vrouwen of vrouwen met een kinderwens. De interventie biedt 24/7 online en offline ondersteuning met behulp van een deskundige coach via het internet en de mobiele telefoon. De interventie duurt 3 maanden en omvat gepersonaliseerde, motiverende berichten en deskundige gedragsondersteuning. Het biedt een interactief, gepersonaliseerd en gestructureerd stopplan waarbij aanvullend individuele(telefonisch/videobellen) of groepssessies met andere zwangere vrouwen online gereserveerd en geboekt kunnen worden.

 

© Partnership Stop met Roken