Nieuws

Nieuwsbrief december 2019

Het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken registreert zorgverleners met specifieke expertise op het gebied van bewezen effectieve, intensieve gedragsmatige begeleiding bij stoppen met roken. Ook staan in het register de Nederlandse interventies die volgens wetenschappelijk onderzoek werkzaam zijn. Zorgverzekeraars gebruiken het Kwaliteitsregister bij het contracteren van stoppen-met-roken zorg.

NASCHOLING 'E-SIGARET EN VERHITTE TABAK' (herhaling)

Voor leden van het Kwaliteitsregister organiseert het Trimbos-instituut regelmatig nascholingen. In oktober 2019 organiseerde het Trimbos een drukbezochte nascholing 'E-sigaret en verhitte tabak'. Wegens succes wordt de nascholing bij voldoende animo nogmaals aangeboden op:

Maandag 17 FEBRUARI 2020

THEMA: DE E-SIGARET EN VERHITTE TABAK

Is gebruik van de elektronische sigaret schadelijk, en zo ja – hoezeer? Welke stoffen komen er vrij bij dampen (‘vapen’)? Is de e-sigaret een nuttig hulpmiddel om te stoppen met roken? Hoe zit het met ‘dual use’? En in hoeverre vormt verhitte tabak (heatsticks) een alternatief voor de gewone sigaret?

e e-sigaret en verhitte tabak zijn veel in het nieuws, en vaak via tegenstrijdige berichtgeving. Daarnaast is het thema omgeven door controverse: je bent vóór of je bent tegen. Maar wat zijn nu precies de feiten?

Dr. Esther Croes, arts-epidemioloog bij het Trimbos instituut, schreef verschillende factsheets en artikelen over de e-sigaret. Tijdens de nascholing op 17 februari gaat zij dieper in op deze alternatieve vormen van roken. De actuele stand van de wetenschap is hierbij leidend.

Naast de lezing van Esther biedt de nascholing ruim de mogelijkheid voor het stellen van vragen en/of het inbrengen van casussen. Hoewel u deze ter plekke mag inbrengen, nodigen we u van harte uit om uw input vooraf (bij uw inschrijving) mee te sturen!

Praktische informatie nascholing

15.00u: Inloop
15.30 - 19.15u: Inhoudelijk programma (halverwege pauze met broodjes)
* LET OP: afwijkende opzet en tijden t.o.v. eerdere Trimbos-nascholingen!
Locatie: Trimbos-instituut, Da Costakade 45, 3521 VS UTRECHT
Routebeschrijving: https://www.trimbos.nl/contact/route

De nascholing is geaccrediteerd voor 3 punten bij het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. Registratie van deelname aan deze nascholing in het Kwaliteitsregister dient t.z.t. door de deelnemer zelf gedaan te worden. De bevestiging van uw deelname die per e-mail aan u verstuurd wordt geldt als bewijs van inschrijving. Tevens zal er een presentielijst zijn op de avond zelf, die door u geparafeerd dient te worden. De nascholing is gratis.

Aanmelden en inbrengen van vragen/casussen kan bij Monique van Amstel: mamstel@trimbos.nl. LET OP: Tijdige aanmelding gewenst. Bij onvoldoende animo zal deze nascholing vervallen. Wanneer u zich heeft opgegeven en de nascholing vervalt, dan zult u hiervan tijdig en persoonlijk op de hoogte worden gesteld.

NIEUWE WEBSITE GEEFT IMPULS AAN ROOKVRIJE ZORG

n 2030 is de gehele zorg rookvrij, dit is zo afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord. Om zorginstellingen daarbij te ondersteunen is op 4 december de website www.rookvrijezorg.com officieel gelanceerd. De website bevat een  snel groeiend aantal best practices uit algemene en academische ziekenhuizen, verslavingszorginstellingen en GGZ-instellingen die al een rookvrije werk- en behandelcultuur hebben gerealiseerd of daarin een aardig eind op weg zijn.

De website is een initiatief van koepelorganisaties NVZ, NFU, GGZ-Nederland en Verslavingskunde Nederland, de Alliantie Nederland Rookvrij, het ministerie van VWS en het Trimbos-instituut.

Charles Wijnker, directeur VGP van het ministerie van VWS, gaf het startsein voor de vernieuwde website in het bijzijn van alle initiatiefnemers.

De website biedt handige tips & tricks voor het rookvrij maken van zorginstellingen. Van beleids- en communicatieplannen tot checklists, veel gestelde vragen, informatie over stoppen-met-roken ondersteuning en een wachtkamerfilmpje. Zorginstellingen die komend jaar rookvrij gaan worden, kunnen daar hun voordeel mee doen.

Blijft u graag op de hoogte? Geef u dan op voor de nieuwsbrief Rookvrije Zorg!

STOPTOBER 2019, EN 2020!

Dit jaar is de campagne Stoptober voor de zesde maal op rij uitgevoerd. Maar liefst 53.000 mensen hebben meegedaan aan de editie van 2019. Net als vorig jaar was er dit jaar een Stoptoberhuis, waarin stoppers 5 dagen lang ondersteund werden. Van de deelnemers aan het Stoptoberhuis bleek 82% na twee weken nog steeds gestopt. Zo blijkt wederom dat Stoptober voor mensen een flinke steun in de rug kan zijn om te stoppen met roken. Zie tevens hier een evaluatie van onderzoeksinstituut IVO.

Het Trimbos-instituut heeft dit jaar wederom zorgprofessionals en –instellingen ondersteund bij de inzet van Stoptober richting de einddoelgroep. Zo heeft het Trimbos eind juni een informatieavond georganiseerd, de campagne onder de aandacht gebracht via social media, regionale afstemming gezocht met GGD-GHOR en gratis Stoptober-pakketten verstrekt. Daarbij zijn ca. 1350 standaard pakketten aan 2000 unieke zorginstellingen verzonden, en een grote hoeveelheid pakketten-op-maat (op aanvraag).

Stoptober 2020

Achter de schermen wordt de campagne van dit jaar geëvalueerd, en worden plannen gesmeed om zorgprofessionals volgend jaar (lokaal) nóg beter te ondersteunen bij de uitrol van Stoptober 2020. Sowieso zult u dan weer (gratis) Stoptober-materialen kunnen bestellen via de webwinkel van het Trimbos-instituut!

1e-LIJNS SMR-PROGRAMMA’S PER 2020 VRIJ VAN EIGEN RISICO

Vanaf 1 januari 2020 betalen patiënten geen eigen risico meer wanneer ze een stoppen-met-rokenprogramma volgen vanuit de eerstelijns zorg. Hieronder wordt ook de Generalistische Basis GGZ verstaan. Zorgverzekeraars hebben ervoor gekozen deze zorg, die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, vrij te stellen van het eigen risico. Een stoppen-met-rokenprogramma bestaat uit begeleiding door een huisarts of geregistreerde coach, indien nodig in combinatie met nicotine-vervangende producten en/of voorgeschreven medicatie.

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding van een stoppen-met-rokenprogramma moet de patiënt eerst contact opnemen met een zorgverlener. Vergoeding van nicotine-vervangende middelen en/of medicatie vindt alleen plaats in combinatie met gedragsmatige begeleiding. Voorwaarden voor de vergoeding staan in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar. 

In 2018 zochten ruim 19.000 mensen hulp bij het stoppen met roken blijkt uit cijfers van Zorgverzekeraars Nederland. Om dit aantal verder te laten stijgen hebben verzekeraars in het Nationaal Preventieakkoord afgesproken dat zij vanaf 1 januari 2020 niet langer een eigen risico in rekening brengen voor het eerstelijns-stoppen-met-roken programma.

Bekendheid voor maatregel via overheidscampagne

Op 30 december start een overheidscampagne om deze maatregel meer bekendheid te geven. Deze zal tot eind januari te zien zijn op televisie en social media. In de campagne worden rokers voor meer informatie doorverwezen naar de website www.ikstopnu.nl. Onder het motto ‘Stoppen met roken werkt aanstekelijk’ worden rokers aangemoedigd een stoppoging te doen met behulp van gedragsmatige begeleiding.

TEAMS GEZOCHT VOOR IMPLEMENTATIE LOKAAL SMR-ZORGPAD

De ketenzorg rondom rokers verloopt nog niet (overal) optimaal. Gevolg hiervan is dat zorgverleners gedemotiveerd raken om rokers te adviseren, motiveren of te begeleiden om te stoppen met roken en de roker ervaart dat hij niet de juiste behandeling krijgt. Zonde! Dit kan natuurlijk anders.

Via het implementatieproject ‘Lokale zorgpaden’ worden er teams in de regio samengesteld. Bedoeling is dat de lokale ketensamenwerking rondom SMR (verder) kan worden versterkt tot een integrale, sluitende keten, die aansluit op de nieuwe Zorgstandaard Tabaksverslaving (2019). Kortom, de regioteams worden gesteund, begeleid en gemotiveerd door een team van deskundigen om de SMR zorg in de regio te verbeteren.

Het Trimbos-instituut is nog op zoek naar een aantal teams die willen deelnemen aan het implementatieproject. Als deelnemer heb je toegang tot:

 

 • Gratis (bij)scholingen op het gebied van o.a. SMR-begeleiding, tabaksverslaving, gezondheidsrisico’s, (psychische en lichamelijke) comorbiditeit, farmacologische ondersteuning en coaching.
 • Intensieve begeleiding en hulp bij het implementeren van de (voor iedere zorgverlener verplichte) richtlijn en zorgstandaard Tabaksverslaving
 • (Nog) meer energie om aan de slag te gaan met het begeleiden, adviseren en motiveren van rokers.

 

Teams bestaan bij voorkeur uit zorgverleners uit de 0e en 1e lijn, uit het lokale ziekenhuis en uit een verslavingszorg- en/of GGZ-instelling. Het geniet grote voorkeur om zowel zorgverleners als managers in het team te hebben. De teams stellen zelf prioriteiten met betrekking tot de focus die zij lokaal willen leggen.

Een instroomvoorwaarde is draagvlak in de regio, goedkeuring van de directies van de deelnemende teams om mee te doen aan het verbeterproject en een waarborg dat werken volgens de afspraken in het zorgpad na afloop van het project wordt gecontinueerd. Voortborduren op al bestaande samenwerkingsverbanden vergemakkelijkt het proces, net als aansluiting bij, of inbedding in lopende werkprocessen. Exclusiecriteria zijn grote financiële problemen (bezuinigingen), personele problemen (omvangrijke wisselingen van personeel) of andere factoren die onrust geven en het project potentieel belemmeren.

Vragen of geïnteresseerd? Neem dan contact op met Fien Huige van het Trimbos-instituut: FHuige@trimbos.nl.

IKSTOPNU.NL

Pilot met Facebookgroepen

Het Ikstopnu-team van het Trimbos-instituut is een pilot gestart met maandelijkse groepen op Facebook. De groepsleden stoppen tegelijkertijd met roken. Zo helpen ze elkaar gestopt te blijven.

Elke maand wordt er een nieuwe besloten Facebookgroep aangemaakt. Een maandgroep kan steun bieden naast de reguliere professionele begeleiding. Dat begint met de voorbereiding: hoe ga je precies stoppen en welke van welke hulp maak je gebruik? Naarmate de maand vordert volgen steeds concretere tips.

Vanwege het periodieke karakter van de Facebookgroepen zitten mensen bij elkaar die allemaal ongeveer hetzelfde doormaken. Op die manier kunnen ze elkaar optimaal ondersteunen bij het stoppen met roken. De Facebookgroep van de maand december kun je HIER bekijken (login vereist).

Vlogproject

De website Ikstopnu.nl heeft een vlogproject opgezet waarbij drie rokers laten zien hoe ze stoppen met roken. De deelnemers filmen zichzelf terwijl ze gaan stoppen. Uiteindelijk wordt er een videoreportage gemaakt die laat zien hoe je kunt stoppen met roken. De deelnemers worden ondersteund door stoppen-met-roken-coach Pauline Haasbroek van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Ze maken gebruik van stopmethodes die als werkzaam zijn beoordeeld door het Kwaliteitsregister. De reportages zullen in de laatste week van december gepubliceerd worden op Ikstopnu.nl

Nieuwe posters en visitekaartjes voor Ikstopnu.nl

Vanaf half december worden posters en visitekaartjes van Ikstopnu.nl verspreid over Nederland. Huisartsen, fysiotherapeuten en tandartspraktijken ontvangen eenmalig een gratis set van 2 posters, 50 visitekaartjes en een standaardje voor op het bureau. De materialen zijn bedoeld om het zorgverleners makkelijker te maken om het gesprek over stoppen met roken aan te gaan. Met verwijzing naar de stoplijn (gratis 0800-1995) of de website www.ikstopnu.nl kan de roker, stopper of hulpverlener terecht voor advies en informatie over stoppen met roken. Vanaf januari zullen de materialen ook online te bestellen zijn in de webwinkel van het Trimbos-instituut.

Vernieuwde hulpkaart op ikstopnu.nl

Sinds de zomer is het team van Ikstopnu.nl druk bezig met het updaten van de hulpkaart op de website www.ikstopnu.nl. Naast het bijwerken van adressen zijn er ook technische stappen voorwaarts gemaakt. Zo is de gebruiksvriendelijkheid van de mobiele website vergroot, hebben de typen aanbieders een andere benaming gekregen en wordt de zoekfunctie verbeterd. Hoewel de update dus nog niet klaar is, ervaren bezoekers mogelijk al wel een verbetering. Heeft u nog suggesties of opmerkingen? Meld deze dan via smrhulpdichtbij@trimbos.nl.

HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN REGISTER

Dossier bijwerken

Het secretariaat herinnert u er graag aan om uw persoonlijk dossier bij te werken. U bent zelf verantwoordelijk voor het invullen van de nascholing en de begeleidingsuren. Heeft u vragen? Mail ze dan aan info@kwaliteitsregisterstopmetroken.nl.

Steekproefsgewijze controle

Sinds de start van het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken in 2011 hebben zich in totaal meer dan 2500 professionals geregistreerd. Het Kwaliteitsregister voert sindsdien jaarlijks een steekproefsgewijze controle uit om te toetsen of de geregistreerden blijven voldoen aan de gestelde registratie- en herregistratie-voorwaarden.

Deze steekproefsgewijze controle is ingesteld om de bekwaamheid van de geregistreerde stoppen-met-rokenbegeleiders te toetsen. De Kwaliteitscommissie Stoppen met Roken heeft ervoor gekozen om deze werkwijze in te stellen, omdat dit aan de geregistreerde begeleiders de prikkel geeft om aan de gestelde voorwaarden te voldoen. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld collega's of patiënten bij het Kwaliteitsregister signaleren als een geregistreerde stoppen-met-rokenbegeleider niet aan de gestelde voorwaarden lijkt te voldoen. De kwaliteitscommissie kan dan besluiten een extra controle uit te voeren.

De controle wordt uitgevoerd door het administratiebureau van het Kwaliteitsregister, Zonder Zorg. Ook dit jaar is eind november de uitnodiging voor een controle de deur uitgegaan. Aangeschreven coaches worden vriendelijk bedankt voor hun medewerking.

Overige mededelingen

De vorige nieuwsbrief vermeldde een aantal huishoudelijke mededelingen.

Een samenvatting:

 

 • Inschrijving in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken is uitsluitend mogelijk op persoonlijk niveau, en niet als gehele instelling; uitzondering hierop zijn erkende GGZ-instellingen voor verslavingszorg.
 • Inschrijving in het Kwaliteitsregister is uitsluitend mogelijk op basis van interventies die op geen enkel punt in strijd zijn met de Richtlijn Tabaksverslaving en de Zorgstandaard Tabaksverslaving. Gebruik van niet-bewezen effectieve vormen van stopondersteuning dient door ingeschrevenen van het Kwaliteitsregister op geen enkele manier te worden gepromoot.
 • Voor herregistratie dient u 100 begeleidingsuren en 15 accreditatiepunten te behalen in vijf jaar, verspreid over minimaal drie jaar. Een overzicht van geaccrediteerde nascholingen vindt u hier op de website van het Kwaliteitsregister.
 • De website Rokeninfo/professionals biedt een uitgebreide nascholingskalender voor 2019. Per scholing is vermeld of deze is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. Indien dit niet het geval is, kan de opleider mogelijk (alsnog) accreditatie aanvragen via het digitale aanvraagformulier. Indien de scholing in 2018 of eerder is geaccrediteerde door Kwaliteitsregister Stoppen met Roken en deze cursus is inhoudelijk ongewijzigd, dan kan de opleider hier eenvoudig verlenging aanvragen. LET OP: accreditatieaanvragen kunnen alleen worden ingediend door opleiders, en niet door cursisten.

 

TOT SLOT:

De mailbox voor (accreditatie)aanvragen wordt in de periode van 20 december tot 6 januari minder frequent gelezen. Aanvraagformulieren kunnen tijdens deze periode als gebruikelijk worden ingediend, maar worden mogelijk pas begin januari in behandeling genomen. De mailbox info@kwaliteitsregisterstopmetroken.nl is gedurende de vakantieperiode, met uitzondering van de feestdagen, regulier bemenst.

Wij wensen iedereen goede feestdagen. En tot ziens in 2020!

Nieuwsbrief augustus 2019

Het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken registreert zorgverleners met specifieke expertise op het gebied van bewezen effectieve, intensieve gedragsmatige begeleiding bij stoppen met roken. Ook staan in het register de Nederlandse interventies die volgens wetenschappelijk onderzoek werkzaam zijn. Zorgverzekeraars gebruiken het Kwaliteitsregister bij het contracteren van stoppen-met-roken zorg.

AANKONDIGING NASCHOLING 'E-SIGARET EN VERHITTE TABAK'

Voor leden van het Kwaliteitsregister organiseert het Trimbos-instituut regelmatig nascholingen. De eerstkomende nascholing vindt plaats op:

Maandag 14 oktober 2019

THEMA: DE E-SIGARET EN VERHITTE TABAK

Is gebruik van de elektronische sigaret schadelijk, en zo ja - hoezeer? Welke stoffen komen er vrij bij dampen ('vapen')? Is de e-sigaret een nuttig hulpmiddel om te stoppen met roken? Hoe zit het met 'dual use'? En in hoeverre vormt verhitte tabak (heatsticks) een alternatief voor de gewone sigaret?

De e-sigaret en verhitte tabak zijn veel in het nieuws, en vaak via tegenstrijdige berichtgeving. Daarnaast is het thema omgeven door controverse: je bent vóór of je bent tegen. Maar wat zijn nu precies de feiten?

Dr. Esther Croes, arts-epidemioloog bij het Trimbos instituut, schreef verschillende factsheets en artikelen over de e-sigaret. Tijdens de nascholing op 14 oktober gaat zij dieper in op deze alternatieve vormen van roken. De actuele stand van de wetenschap is hierbij leidend.

Naast de lezing van Esther biedt de nascholing ruim de mogelijkheid voor het stellen van vragen en/of het inbrengen van casussen. Hoewel u deze ter plekke mag inbrengen, nodigen we u van harte uit om uw input vooraf (bij uw inschrijving) mee te sturen!

Praktische informatie nascholing*

15.00u: Inloop
15.30 - 19.15u: Inhoudelijk programma (halverwege pauze met broodjes)
* LET OP: afwijkende opzet en tijden t.o.v. eerdere Trimbos-nascholingen!
Locatie: Trimbos-instituut, Da Costakade 45, 3521 VS UTRECHT
Routebeschrijving: https://www.trimbos.nl/contact/route

Accreditatie voor 3 punten wordt aangevraagd bij het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. Registratie van deelname aan deze nascholing in het Kwaliteitsregister dient t.z.t. door de deelnemer zelf gedaan te worden. De bevestiging van uw deelname die per e-mail aan u verstuurd wordt geldt als bewijs van inschrijving. Tevens zal er een presentielijst zijn op de avond zelf, die door u geparafeerd moet worden. De nascholing is gratis.

Aanmelden en inbrengen van vragen/casussen kan bij Danielle Branderhorst: dbranderhorst@trimbos.nl.

AFTRAP STOPTOBER 2019

Het is bijna zover: op vrijdag 6 september is de aftrap van de zesde editie van de landelijke campagne 'Stoptober, 28 dagen niet roken!'! Het Trimbos-instituut faciliteert de inzet van Stoptober via zorgprofessionals.

In de vorige nieuwsbrief las u uitgebreid wat Stoptober dit jaar voor u in petto heeft. Voor een samenvatting, zie ook de Trimbos-website Rokeninfo.nl/professionals/stoptober.

Materialen bestellen kan nog!

De Stoptober Toolkit 2019 is GRATIS te bestellen doen via de Trimbos-webwinkel.
Maar: zolang de voorraad strekt, OP=OP!

Een Stoptober-toolkit bevat:

 • 2 posters
 • 100 flyers
 • 100 visitekaartjes

Wilt u een aangepast pakket? Bijvoorbeeld minder flyers en/of kaartjes? Dat kan! Bestel dan een regulier pakket in de webwinkel, en mail uw gewenste aanpassing apart aan stoptober@trimbos.nl. Wij zorgen dan voor een pakket op maat.

Wilt u andere materialen bestellen, zoals Stoptober-magazines, -polsbandjes of -stressballetjes? Dit kan hier via de bedrijven-website van Stoptober. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Lokale of regionale afstemming

Wilt u aanhaken aan een breder lokaal of regionaal Stoptober-activiteitenplan, of wilt u hier zelf het voortouw in nemen? Dan kan afstemming gezocht worden met uw GGD-regio. U kunt dit kenbaar maken via stoptober@trimbos.nl of stoptober@ggdghor.nl.

Meer informatie op onze website

Bovenstaande en meer vindt u op onze website. Hier leest u onder meer wat Stoptober precies inhoudt en hoe u zelf met Stoptober aan de slag kunt gaan. Ook vindt u er handige tips om patiënten te motiveren om (28 dagen) te stoppen met roken en handvatten om Stoptober in te bedden in uw contactmomenten. Heeft u na het bezoeken van de website nog een vraag? Mail dan naar stoptober@trimbos.nl.

Nieuwsbrief mei 2019

Het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken registreert zorgverleners met specifieke expertise op het gebied van bewezen effectieve, intensieve gedragsmatige begeleiding bij stoppen met roken. Ook staan in het register de Nederlandse interventies die volgens wetenschappelijk onderzoek werkzaam zijn. Zorgverzekeraars gebruiken het Kwaliteitsregister bij het contracteren van stoppen-met-roken zorg.

Deze nieuwsbrief voor leden van het Kwaliteitsregister informeert je over de laatste zorginhoudelijke ‘nieuwtjes’. De nieuwsbrief heeft een praktische insteek en is daarom weer net wat anders dan de Nieuwsbrief Tabaksontmoediging van het Trimbos (over nieuwe wetenschappelijke inzichten, beleid en opvallend nieuws uit de media) of het nieuws van de Alliantie Nederland Rookvrij! (met een nadruk op maatschappelijke ontwikkelingen).

 

STOPTOBER 2019

De voorbereidingen voor de zesde editie van de landelijke campagne ‘Stoptober, 28 dagen niet roken!’ zijn begonnen! Net als voorgaande jaren zal het Trimbos-instituut ook in 2019 de inzet van Stoptober via zorgprofessionals faciliteren. Hieronder treft u, heet van de naald, een overzicht van de geplande activiteiten. Deze nieuwsbrief houdt u de komende maanden op de hoogte van de voortgang!

Wat heeft Stoptober dit jaar voor u in petto!

Op vrijdag 6 september is de aftrap van de landelijke campagne. Dan worden in Amsterdam de BN’ers bekend gemaakt en starten de landelijke en regionale radio- en tv-commercials. Ook gaat op 6 september de uitgebreide versie van Stoptober.nl live. Maar al vóór die tijd kunt u zich als zorgprofessional informeren en uitrusten om Stoptober straks bij uw patiënten en cliënten onder de aandacht te brengen. Hieronder leest u hoe.

In juni zal de website Stoptober.nl live gaan. Deze website geeft verkort informatie over wat stoptober is en wat het inhoudt. Vooralsnog betreft het een verkorte webversie - op 6 september gaat de uitgebreide website live en start ook de inschrijving.

De bekende posters, flyers en visitekaartjes kunnen vanaf mei GRATIS als toolkit worden besteld via de webwinkel van het Trimbos-instituut (zie pagina 2). U ontvangt deze dan eind augustus, dus voor de start van de campagne. Hoewel de Stoptober-camper ook dit jaar geen doorgang vindt, zullen er voor ziekenhuizen enkele Stoptober-ballen beschikbaar komen (op aanvraag, en bij een aansprekend activiteitenplan). En ook dit jaar zal er in september een Stoptober-magazine verschijnen met o.a. tips en informatie over stoppen met roken, ervaringen van stoppers, gezonde recepten etc. Informatie over beschikbaarheid en bestellen volgt de komende maanden in deze nieuwsbrief.

Dit jaar kan wederom gebruik worden gemaakt van de Stoptober-app. Net als vorig jaar beschikt de app over een community-functie. Voor u en uw collega’s is dit interessant, omdat u op deze manier een groep patiënten/cliënten extra kunt ondersteunen en stimuleren. Zo bevat de app o.a. een dagboek, motiverende berichten en een ‘noodhulp’-lijn. De Stoptober-app is beschikbaar voor iOS en Android, en is te downloaden van eind september tot 31 oktober. Indien gewenst kan de app vervolgens het hele jaar worden gebruikt ter ondersteuning. Vorig jaar is er veel gebruik gemaakt van de app: tijdens de campagne in 2018 is deze zo’n 51.600 maal gedownload.

Ook dit jaar vormen de social media Facebook en Instagram weer het kloppend hart van Stoptober. Deel via uw account dus vooral de activiteiten die uw organisatie of instelling onderneemt in het kader van Stoptober 2019! LinkedIn is nieuw dit jaar, en wordt m.n. voor bedrijven ingezet. Is uw bedrijf actief op Stoptober 2019? Laat dit dan weten via LinkedIn!

En last but not least, zullen ook dit jaar 50 rokers zich tijdens de eerste vijf dagen van Stoptober vrijwillig laten opsluiten in het Stoptoberhuis. Hier zullen zij samen de strijd aangaan in hun poging te stoppen met roken. De stoppers ontvangen dagelijkse coaching en ondersteuning van professionals zoals Wanda de Kanter. Naast begeleiding is er entertainment, sport, lezingen en veel ander tijdverdrijf.

In juni gaat de website Stoptoberhuis.nl live. Hier kunnen stoppers zich aanmelden voor de selectierondes voor het Stoptoberhuis. Heeft u een potentiele kandidaat (patiënt, cliënt) voor het Stoptoberhuis? Verwijs hem/haar vanaf juni naar de website. Of doe een oproep op uw social media aan rokers om zich aan te melden. Het Kwaliteitsregister houdt u de komende maanden op de hoogte van de ontwikkelingen.


Bestellen van Stoptober-posters, -flyers en -visitekaartjes

De Stoptober Toolkit 2019 is vanaf heden beschikbaar. U kunt deze GRATIS bestellen via de Trimbos-webwinkel. Een Stoptober-toolkit bevat:

 • 2 posters
 • 100 flyers
 • 100 visitekaartjes

Als u de Stoptober-toolkit nu bestelt, ontvangt u deze in de loop van augustus. Zo heeft u het materiaal in huis wanneer de campagne op 6 september start.


Stoptober-activiteiten op lokaal of regionaal niveau

De landelijke GGD’en ondersteunen Stoptober sinds de start in 2014, en spelen een belangrijke rol in het bereik van de campagne richting het algemene publiek. De laatste jaren hebben nagenoeg alle 25 GGD’en zich ingezet om Stoptober lokaal onder de aandacht te brengen. Ook dit jaar zullen het Trimbos-instituut en GGD-GHOR de verbinding opzoeken bij de uitvoering van lokale campagnes. Concreet kunnen zij op regionaal niveau zorgprofessionals koppelen aan gemeentelijke of lokale Stoptober-activiteiten.

Dus heeft u als zorgprofessional interesse om aan te haken aan een breder lokaal of regionaal Stoptober-activiteitenplan, of wilt u hier zelf het voortouw in nemen? Dan bent u van harte welkom op de Stoptober kick-off van GGD-GHOR op maandag 27 mei, in Utrecht. Meer informatie vindt u hier, en aanmelden kan via stoptober@ggdghor.nl.

Ook via het Trimbos-instituut kunt u kenbaar maken dat u uw Stoptober-activiteiten lokaal of regionaal niveau wilt inbedden. U kunt dit kenbaar maken via stoptober@trimbos.nl. Als u aangeeft bij welke organisatie u werkzaam bent (o.v.v. stad of regio) en wat uw plannen en/of ondersteuningsbehoefte zijn, dan wordt de link met uw regio gezocht.

Nascholingsavond Kwaliteitsregister: ‘Stoptober 2019’

Op dinsdag 25 juni organiseert het Trimbos-instituut een nascholingsavond ‘Stoptober 2019’. Op het programma staan o.a. Debbie Prijs - de landelijk campagnemanager van Stoptober, en enkele sprekers die Stoptober de afgelopen jaren hebben uitgerold in hun praktijk en regio. U zult tevens een voorproefje krijgen van de beschikbare Stoptober-materialen. Voor meer informatie, zie het kopje ‘Nascholingen’ hieronder.

 

NASCHOLING

Voor leden van het Kwaliteitsregister organiseert het Trimbos-instituut regelmatig nascholingen. De eerstkomende nascholing vindt plaats op:

Dinsdag 21 mei

THEMA: De Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019

Sprekers:

 • Esther Croes (Trimbos-instituut):
  Inhoudelijke toelichting op de Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019
 • Marieke van Aerde (Trimbos-instituut):
  Ontwikkeling zorgpad Stoppen met Roken in de geboortezorg
 • Naomi Lagerweij (MUMC Maastricht & Trimbos-instituut):
  Stoppen met roken begeleiding bij de huisarts: wat gaat goed en wat kan beter?
 • Miriam de Kleijn (adviseur/ huisarts-niet praktiserend):
  Implementatie van de zorgstandaard: consequenties voor de dagelijkse zorg?

 

DINSDAG 25 JUNI - STOPTOBER 2019

Sprekers:

 • Debbie Prijs (landelijk campagnemanager Stoptober):
  Een update over Stoptober
 • Janneke Harting (AMC):
  Onderzoek over effectiviteit van Stoptober
 • Anja Koornstra (GGD-GHOR):
  Activiteiten van GGD’en in het land en in de regio
 • Clara Mulder (praktijkverpleegkundige):
  Stoptober in de huisartsenpraktijk
 • Petra Hopman (Trimbos-instituut):
  Stoptober 2019 voor zorgprofessionals

Praktische informatie voor beide avonden:

17.30u: Inloop met broodjes

18-21u: Inhoudelijk programma

Locatie: Trimbos-instituut, Da Costakade 45, 3521 VS UTRECHT

Routebeschrijvinghttps://www.trimbos.nl/contact/route

De nascholing is geaccrediteerd voor 3 punten bij het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. Registratie van deelname aan deze nascholing in het Kwaliteitsregister dient door de deelnemer zelf gedaan te worden. De bevestiging van uw deelname die per e-mail aan u verstuurd is geldt als bewijs van inschrijving. Tevens zal er een presentielijst zijn op de avond zelf, die door u geparafeerd moet worden. De nascholing is gratis.

Aanmelden kan bij Danielle Branderhorst: dbranderhorst@trimbos.nl.

 

ONTWIKKELINGEN IN DE VERSLAVINGSZORG

Koninklijk lintje voor Trudi Tromp-Beelen

Vrijdag 26 april ontving Trudi Tromp-Beelen een koninklijke onderscheiding. Zij mag zichzelf voortaan Officier in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Trudi, gepensioneerd verslavingsarts, is bij veel stoppen-met-roken coaches en –professionals een goede bekende vanwege haar trainingen en scholingen rondom tabaksverslaving.

 

Trudi ontving haar lintje omdat ze van onschatbare waarde is geweest voor de tabaksontmoediging van Nederland. Zij is een belangrijke grondlegger geweest voor de manier waarop tegenwoordig, met name in de zorgsector, wordt aangekeken tegen tabaksgebruik. Ze heeft kwalitatief hoogwaardige trainingen ontwikkeld voor de behandeling van tabaksverslaving, op basis waarvan inmiddels honderden tot duizenden zorg-verleners zijn opgeleid. Hiermee is de basis gelegd voor een landelijk dekkend aanbod van effectieve zorg bij stoppen met roken.

 

Jellinek ontvangt Gouden Rookvrije Zorg Award

Op vrijdag 26 april 2019 heeft Jellinek als eerste zorgorganisatie in Nederland de (inter)nationale ‘Gouden Rookvrije Zorg Award' uitgereikt gekregen. Jellinek heeft een volledig rookvrije werk- en behandelcultuur gerealiseerd. Dit is door een externe auditcommissie vanuit Verslavingskunde Nederland beoordeeld op basis van de acht standaarden van het Global Network For Tobacco Free Health Care Services.

Jellinek doet hiermee wat is afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord, namelijk dat in 2020 alle verslavingszorginstellingen (die zijn aangesloten bij Verslavingskunde Nederland) rookvrij zijn. Zij beschikken dan allen over beleid dat aansluit bij de gouden status volgens de systematiek van het Global Network For Tobacco Free Health Care.


Vergoeding opname rokers in verslavingskliniek

Rookverslaafden zouden een klinische behandeling om van hun verslaving af te komen vergoed moeten krijgen, net zoals dat het geval is bij drank- en drugsverslaafden. Dat is de kern van een brief van een verslavingskliniek aan de Tweede Kamer. "Als wij in Nederland een einde willen maken aan de ruim 20.000 doden per jaar ten gevolge van het roken, zal er ander beleid gevoerd moeten worden", schrijft Jeroen Hinneman, manager van de Bolsterburen-kliniek in Heerenveen. "In onze verslavingskliniek krijgen we regelmatig telefoontjes van rookverslaafden die vragen of wij iets voor ze kunnen doen, maar die mensen moeten we afwijzen." Opname in een kliniek voor tabaksverslaving wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar, omdat zo'n behandeling niet in het basispakket zit. Lees hier meer.

 

HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN

Inschrijving register uitsluitend op persoonsniveau

Geregeld zien we dat ingeschrevenen van het register in hun communicatie (bijv. op de website) vermelden dat zij op instellingsniveau staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. Dit is niet correct, aangezien inschrijving in het Kwaliteitsregister uitsluitend op persoonlijk niveau geschiedt. Uitzondering hierop zijn erkende GGZ-instellingen voor verslavingszorg: gezien hun primaire focus op behandeling van verslaving kunnen uitsluitend zij zich op instellingsniveau inschrijven. Wij wijzen er dan ook op dat overige instellingen gericht op stoppen-met-roken deze claim niet mogen maken. De komende tijd zullen wij hier consequenter op gaan toezien.


Interventies conform richtlijn en zorgstandaard 

Daarnaast wordt waargenomen dat ingeschrevenen van het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken soms (deels) niet-bewezen effectieve interventies aanbieden (bijv. lasertherapie) of anderszins niet conform de richtlijnen werken (bijv. rondom voorschrijven van nicotinevervangende middelen). Wij wijzen erop dat inschrijving in het Kwaliteitsregister uitsluitend mogelijk is op basis van interventies die op geen enkel punt in strijd zijn met de Richtlijn Tabaksverslaving en de Zorgstandaard Tabaksverslaving.

 

Gebruik van niet-bewezen effectieve vormen van stopondersteuning dient op geen enkele manier te worden gepromoot. Deze vormen van stopondersteuning worden hoogstens genoemd onder vermelding van het feit dat ze niet bewezen effectief zijn en dat het gebruik van hulpmiddelen waarvan de effectiviteit wel is aangetoond de voorkeur geniet. Ook hier zullen wij de komende tijd intensiever op toezien.


Scholingskalender

Een overzicht van geaccrediteerde nascholingen vindt u hier, op de website van het Kwaliteitsregister Stoppen met roken. Dit overzicht wordt maandelijks bijgewerkt, dus neem regelmatig een kijkje! Voor herregistratie dient u, naast 100 begeleidingsuren, 15 accreditatiepunten te behalen in vijf jaar, verspreid over minimaal drie jaar.

De website Rokeninfo/professionals biedt een uitgebreide nascholingskalender voor 2019. Per scholing is vermeld of deze is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. Indien dit niet het geval is, kan de opleider mogelijk (alsnog) accreditatie aanvragen via het digitale aanvraagformulier. Indien de scholing in 2018 of eerder is geaccrediteerde door Kwaliteitsregister Stoppen met Roken en deze cursus is inhoudelijk ongewijzigd, dan kan de opleider hier eenvoudig verlenging aanvragen.

LET OP: accreditatieaanvragen kunnen alleen worden ingediend door opleiders, en niet door cursisten.

 

Opzegtermijn gewijzigd

Vanaf heden kan uitschrijving uit het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken uiterlijk een maand voordat het persoonlijke inschrijvingsjaar verstreken is. Dus bent u bijvoorbeeld op 23 mei 2015 aangemeld? Dan mag u zich nu jaarlijks vóór 23 april afmelden. Tot op heden was uitschrijven (voor alle leden) alleen per kalenderjaar mogelijk, dus vóór 1 december. U kunt dit, en meer, teruglezen in de algemene voorwaarden van het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken.

ZORGSTANDAARD TABAKSVERSLAVING 2019

Op 1 april is de Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019 officieel verschenen. Deze zorgstandaard is een aanpassing en uitbreiding van de Zorgmodule Stoppen met Roken uit 2009. Het Partnership Stop met Roken is opdrachtgever van deze zorgstandaard.

Deze nieuwe Zorgstandaard Tabaksverslaving sluit aan op de Richtlijn Behandeling Tabaksverslaving en Stoppen met Roken Ondersteuning (2016). Deze richtlijn beschrijft de wetenschappelijke stand van zaken rondom tabaksverslaving en stoppen-met-rokenondersteuning. De Zorgstandaard beschrijft vervolgens hoe de zorg zó kan worden ingericht dat de bewezen effectieve interventies optimaal worden gebruikt. De Zorgstandaard sluit tevens aan op ontwikkelingen in het veld van de stoppen-met-rokenzorg.

De zorgstandaard is onder meer te downloaden via de website Rookvrije Zorg. Naast het volledige document is er een samenvattingskaart beschikbaar met belangrijkste aanbevelingen en een generiek stroomschema SMR-zorg

 

 

 

Nieuwsbrief maart 2019

 

MAART 2019

Het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken registreert zorgverleners met specifieke expertise op het gebied van bewezen effectieve, intensieve gedragsmatige begeleiding bij stoppen met roken. Ook staan in het register de Nederlandse interventies die volgens wetenschappelijk onderzoek werkzaam zijn. Zorgverzekeraars gebruiken het Kwaliteitsregister bij het contracteren van stoppen-met-roken zorg.


Deze nieuwsbrief voor leden van het Kwaliteitsregister informeert je over de laatste zorginhoudelijke ‘nieuwtjes’. De nieuwsbrief heeft een praktische insteek en is daarom weer net wat anders dan de Nieuwsbrief Tabaksontmoediging van het Trimbos (over nieuwe wetenschappelijke inzichten, beleid en opvallend nieuws uit de media) of het nieuws van de Alliantie Nederland Rookvrij! (met een nadruk op maatschappelijke ontwikkelingen).

 

 

ZORGSTANDAARD TABAKSVERSLAVING 2019

Na de vooraankondiging eind 2018 was het nog even wachten, maar op 1 april is het zover: dan verschijnt de Zorgstandaard Tabaksverslaving (2019). Deze zorgstandaard is een aanpassing en uitbreiding van de Zorgmodule Stoppen met Roken uit 2009. Het Partnership Stop met Roken is opdrachtgever van deze zorgstandaard.

Deze nieuwe Zorgstandaard Tabaksverslaving sluit aan op de Richtlijn Behandeling Tabaksverslaving en Stoppen met Roken Ondersteuning (2016). Deze richtlijn beschrijft de wetenschappelijke stand van zaken rondom tabaksverslaving en stoppen-met-rokenondersteuning. De Zorgstandaard beschrijft vervolgens hoe de zorg zó kan worden ingericht dat de bewezen effectieve interventies optimaal worden gebruikt. De Zorgstandaard sluit tevens aan op ontwikkelingen in het veld van de stoppen-met-rokenzorg.

Vanaf begin april zal de zorgstandaard te downloaden zijn via de websites van het Partnership Stop met Roken en de Trimbos-website Rokeninfo/professionals. Naast het volledige document zal er een samenvattingskaart verschijnen met belangrijkste aanbevelingen en een generiek stroomschema SMR-zorg.


Nascholingsavond Kwaliteitsregister

In navolging op de nascholing in december vorig jaar, zal het Trimbos-instituut in mei opnieuw een nascholingsavond organiseren rondom de Zorgstandaard Tabaksverslaving. Voor meer informatie, zie het kopje ‘Nascholing’ op de volgende pagina.

STOPTOBER 2019

Net als vorig jaar zal het Trimbos-instituut ook in 2019 weer de inzet van Stoptober richting zorgprofessionals faciliteren. Momenteel inventariseert het Trimbos wat zorgprofessionals precies nodig hebben om de publiekscampagne ‘Stoptober, 28 dagen niet roken!’ optimaal bij hun patiënten onder de aandacht te brengen. Hiertoe is in februari een korte behoeftepeiling geweest onder een aantal stoppen-met-roken behandelaren.


Stoptober-brainstorm op 16 april: uw input gewenst!

Op basis van de feedback op de peiling houdt het Trimbos-instituut op dinsdag 16 april een extra brainstormsessie met ca. 10 zorgprofessionals. Dit om een beter beeld te krijgen van de behoeften van zorgverleners, en om nieuwe inspirerende Stoptober-ideeën te verzamelen. De brainstormsessie vindt ’s avonds van 17.30u-19.30u plaats op het Trimbos-instituut te Utrecht (voor broodjes wordt gezorgd). Graag vooraf aanmelden bij Petra Hopman: phopman@trimbos.nl.


Nascholingsavond Kwaliteitsregister

In navolging op de Stoptober-nascholing in september vorig jaar, zal het Trimbos-instituut dit jaar wederom een nascholingsavond ‘Stoptober 2019’ organiseren. De voorlopige planning is eind juni. U zult hierover tijdig worden geïnformeerd.

 

NASCHOLING

Voor leden van het Kwaliteitsregister organiseert het Trimbos-instituut regelmatig nascholingen. De eerstkomende nascholing vindt plaats op:

Dinsdag 21 mei

THEMA: De Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019 (zie bericht op pag. 1)

Sprekers (o.v.):

      Eline Meijer (LUMC Leiden):

Inhoudelijke toelichting op de Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019

      Miriam de Kleijn (adviseur/ huisarts-niet praktiserend):

Implementatie van de zorgstandaard: consequenties voor de dagelijkse zorg?

      Marieke van Aerde (Trimbos-instituut):

Ontwikkeling zorgpad Stoppen met Roken in de geboortezorg

      Naomi Lagerweij (MUMC Maastricht & Trimbos-instituut):

Stoppen met roken begeleiding bij de huisarts: wat gaat goed en wat kan beter?

 

Praktische informatie:

17.30u: Inloop met broodjes

18-21u: Inhoudelijk programma

Locatie: Trimbos-instituut, Da Costakade 45, 3521 VS UTRECHT

Routebeschrijving: https://www.trimbos.nl/contact/route

De nascholing is geaccrediteerd voor 3 punten bij het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. Registratie van deelname aan deze nascholing in het Kwaliteitsregister dient door de deelnemer zelf gedaan te worden. De bevestiging van uw deelname die per e-mail aan u verstuurd is geldt als bewijs van inschrijving. Tevens zal er een presentielijst zijn op de avond zelf, die door u geparafeerd moet worden. De nascholing is gratis.

Aanmelden kan bij Danielle Branderhorst: dbranderhorst@trimbos.nl.

ONDERZOEK: CONNECT-STUDIE

Voor de CONNECT-studie zijn het Trimbos-instituut en Leids Universitair Medisch Centrum op zoek naar SMR zorgverleners.

CONNECT-studie: warme overdracht tussen zorgverleners

Het doel van de CONNECT-studie is om de doorverwijzing naar stopmethoden te verbeteren. Er zal een strategie worden ontwikkeld die ervoor zorgt dat patiënten vanuit de eerste lijn vaker terecht komen bij bewezen effectieve stoppen-met-roken begeleiding, door meer nadruk te leggen op een warme overdracht. De strategie zal een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het behalen van nationale doelstellingen op weg naar een Rookvrije Generatie.

Wilt u meedenken?

Tijdens een groepsinterview willen we van u leren wat u vindt van de nieuwe strategie. Wij zijn daarom op zoek naar huisartsen, praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners, doktersassistenten, (zelfstandige) stoppen-met-roken coaches en apothekers.

Het groepsinterview zal in de avond plaatsvinden op het Trimbos-instituut (Utrecht) of in het LUMC (Leiden) tussen april en juni 2019. Wij vergoeden uw reiskosten.

Informatie en aanmelding

Mail voor meer informatie en/of aanmelding naar connect-studie@trimbos.nl.

Mocht u geen deel willen of kunnen nemen aan een groepsinterview, maar bent u wel geïnteresseerd in ons onderzoek en neemt u deel aan een Farmacotherapeutisch Overleg (FTO)? Wij zoeken ook nog FTO-groepen die in een later stadium mee willen doen aan de pilot (augustus tot oktober 2019) of trial (vanaf januari 2020) waarin de nieuwe strategie wordt getest in de praktijk.

 
 


U kunt ons reeds mailen als u geïnteresseerd bent in deelname aan de pilot/trial. Wij zullen contact met u opnemen en te zijner tijd uitgebreidere informatie verstrekken. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met: connect-studie@trimbos.nl.

 

ONDERZOEK: STOPWIJZER

Om het gebruik van gedragsmatige ondersteuning te verhogen hebben de Universiteit van Maastricht en de Open Universiteit de StopWijzer ontwikkeld.

StopWijzer: een keuzehulp voor rokers

De StopWijzer geeft een kort overzicht van effectieve stopmethoden en waar deze te vinden zijn. Hierdoor kunnen zorgverleners hun patiënten volgens de meest recente inzichten ondersteunen bij het stoppen. De POH helpt de roker een keuze te maken uit het aanbod die het beste past bij hem/haar, ook buiten de zorg van de huisartspraktijk. Hierdoor kunnen POHs ook de rokers die zij anders misschien zouden missen op een minder tijdsintensieve manier ondersteunen. Doordat de patiënt zelf actief kiest voor een bepaalde methode (of combinatie hiervan) zal de patiënt mogelijk meer gemotiveerd het stoptraject in gaan en volhouden.

Wat zoeken we?

Wij zoeken POHs en huisartspraktijken die de StopWijzer willen testen in de periode 1 mei tot 1 november 2019. Huisartspraktijken worden verdeeld in een interventiegroep en een controlegroep.

Wat levert het de huisartspraktijk op?

Werken met de StopWijzer kost niet of nauwelijks extra tijd (ongeveer 5-10 minuten). De interventiepraktijken ontvangen gratis de StopWijzer inclusief materialen om de interventie te promoten. Praktijken uit de controlegroep kunnen de StopWijzer na het onderzoek alsnog ontvangen. Onder alle deelnemende zorgverleners zullen 50 cadeaubonnen t.w.v. €100 euro worden verloot.

Wat verwachten we van deelnemende huisartspraktijken?

      Werven van 15 tot 20 rokende patiënten die gemotiveerd zijn om te stoppen met roken.

      Gebruik van de StopWijzer (dit geldt alleen voor interventiepraktijken).

      Een aantal POHs uit de experimentele groep zullen we vragen naar hun ervaring met deze manier van werken (procesevaluatie).

Wilt u meer weten over het onderzoek of wilt u graag deelnemen? Neem dan contact op met Daniëlle Zijlstra via stopwijzer@maastrichtuniversity.nl of bel naar 043-38 84 275.

 
 

 

E-LEARNING ROOKVRIJE START

   


Hoe motiveert u (aanstaande) ouders om te stoppen met roken? Wanneer en naar wie verwijst u door? De multidisciplinaire, geaccrediteerde e-learning is een initiatief van de Taskforce Rookvrije Start en is bedoeld voor alle zorgverleners die gesprekken voeren met (aanstaande) ouders over roken.

In de e-learning Rookvrije Start vertellen verschillende zorgverleners in filmpjes -van verloskundige tot kinderarts- over het belang van het onderwerp en hoe dit binnen de eigen beroepsgroep opgepakt kan worden. Verfilmde casussen laten zien hoe een gesprek over stoppen met roken vorm kan krijgen. Ook leert u hoe en naar wie u (aanstaande) ouders kunt doorverwijzen.

Al 1600 zorgverleners hebben de e-learning succesvol afgerond

De e-learning wordt positief ontvangen in het werkveld. Zorgverleners geven bijvoorbeeld aan: “Ik ga nu sneller aan ouders vragen of ik met hen over roken mag praten, ik vind de drempel nu lager.” En “Ik heb geleerd hoe je een open gesprek kunt voeren over (stoppen met) roken.”

Interesse?

Meer weten over de e-learning? Bekijk dan de trailer. Bent u geïnteresseerd in de e-learning? Ga dan naar de webshop van het Trimbos-instituut of word ambassadeur van de Rookvrije Start en krijg gratis toegang.

 

HERREGISTRATIE KWALITEITSREGISTER

Huishoudelijke mededeling

Om in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken geregistreerd te blijven dient u zich elke 5 jaar te herregistreren. In deze periodes van 5 jaar toont u aan dat uw kennis en ervaring actueel is. Hiervoor houdt u gedurende 5 jaar begeleidingsuren en accreditatiepunten bij. Deze uren de gevolgde nascholing voert u op in uw digitale dossier. De bewijzen van de gewerkte uren en gevolgde nascholing bewaart u in uw registratiemap. Dit is uw persoonlijke administratie en bewijsvoering van uw bekwaamheid.

Om in het register opgenomen te blijven dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden per 5 jaar:

      100 begeleidingsuren

      15 accreditatiepunten

Voor de gedetailleerde beschrijving van de herregistratie eisen klik hier.

Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor uw periodieke herregistratie, dus zorg dat u op tijd bent met het invullen van uw punten en het behalen van uw herregistratie.

© Partnership Stop met Roken