Registratieproces

Het kwaliteitsregister waarborgt de kwaliteit van stoppen-met-rokenbegeleiding. Het kwaliteitsregister stelt hiervoor eisen aan de kwalificaties van zorgverleners en de scholing die zij hebben gevolgd, immers voor het geven van goede stoppen-met-rokenbegeleiding zijn bepaalde kennis en vaardigheden nodig. Download hier de kwaliteitscriteria voor zorgverleners.

Er wordt eenmalig geregistreerd of de zorgverlener voldoet aan de kwaliteitscriteria. Om geregistreerd te worden dient u een voor registratie erkende opleiding te hebben gevolgd en een erkende interventie voor stoppen-met-rokenbegeleiding hebben uitgevoerd.

Het is sinds 1 november 2012 ook mogelijk om u te registereren als supervisor. Dit houdt in dat een zorgverlener zich in het kwaliteitsregister kan registreren als supervisor en maximaal 10 supervisanten (zorgverleners) aan zich koppelt. In principe kan iedere zorgverlener die daartoe bekwaam is en opereert in een omgeving die daartoe de mogelijkheden biedt supervisor worden. Het supervisorsysteem kan plaatsvinden in alle zorgsettings waarbinnen een structuur bestaat met betrekking tot stoppen-met-rokenbegeleiding en -behandeling. Meer informatie leest u op de pagina voor supervisoren. De criteria waaraan de supervisor moet voldoen kunt u hier vinden.

 

 • Aanmelden

  Om u te registreren in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken vult u het aanmeldformulier in. Nadat uw aanmelding is verwerkt krijgt u toegang tot het online kwaliteitsregister. Inschrijving in het kwaliteitsregister kost € 60,- per jaar. Na uw aanmelding ontvangt u binnen 2 weken een registratiemap thuis. In deze map kunt u alle activiteiten voor registratie en herregistratie bijhouden. Dit is uw persoonlijke administratie en bewijsvoering van uw bekwaamheid. Instellingen voor verslavingszorg kunnen zich, gezien hun primaire focus op behandeling van verslaving, op instellingsniveau inschrijven.
  Klik hier voor het aanmeldformulier op instellingsniveau.
  Neem contact op voor meer informatie.

  › direct naar het aanmeldformulier
 • Registreren

  Om geregistreerd te worden dient u de afgelopen vijf jaar een voor registratie erkende opleiding te hebben gevolgd en een erkend interventie voor stoppen-met-rokenbegeleiding uit te voeren. Zorgverleners en professionals die begeleiding geven bij het stoppen met roken registreren zich in het Kwaliteitsregister op basis van een erkende interventie. U administreert dit zelf in het Kwaliteitsregister en bewaart uw bewijsvoering in uw registratiemap.

  › registreren › interventies
 • Herregistreren

  geregistreerd blijven

  periodes van 5 jaar

  Om geregistreerd te blijven dient u zich periodiek te herregistreren. In periodes van vijf jaar toont u aan dat uw kennis en ervaring actueel is. U houdt hiervoor begeleidingsuren en accreditatiepunten bij en administreert dit zelf in het register.

  › herregistratievoorwaarden

Accrediteren

Activiteiten in het kader van de registratie en herregistratie van stoppen-met-rokenbegeleiders dienen geaccrediteerd te worden door het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken

© Partnership Stop met Roken