Registreren

Om geregistreerd te worden dient u de afgelopen vijf jaar een geaccrediteerde opleiding te hebben gevolgd en dient u een erkende interventie uit te voeren.

Om u nu te registreren in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken vult u eerst het aanmeldformulier in. Nadat uw aanmelding is verwerkt krijgt u toegang tot het online kwaliteitsregister. U wordt eerst tijdelijk geregistreerd als kandidaat. Wanneer u de geaccrediteerde opleiding heeft ingevoerd in uw persoonlijke dossier in het register, wordt uw registratie omgezet in een definitieve registratie.

 

© Partnership Stop met Roken